Telefoon: 074 785 02 05 / 06 33 701 244 E-mail: info@sjamaanhengelo.nl

Opsporen van jouw eigen krachtdier

Krachtdieren zijn eigenlijk beschermgeesten in de vorm van dieren. Je krachtdier staat voor je eigen levenskracht gedurende je leven. Het krachtdier kiest jou uit; je kunt niet zelf een dier uitkiezen.

Iedereen heeft dus levenslang één dier als helper, beschermer en begeleider. In veel opzichten is ons eigen krachtdier de drager van onze persoonlijke kracht, die die kracht ook voor ons bewaart. Krachtdieren zijn machtige bondgenoten, die ons helpen als we hulp nodig hebben.

Je krachtdier blijft je hele leven bij je, terwijl andere dieren komen en gaan naarmate de situatie dat vereist.  Andere dieren kunnen bijvoorbeeld komen als er iets specifieks opgelost moet worden, als er iets genezen moet worden of om nieuwe krachten en mogelijkheden in ons op te wekken. Een krachtdier kan zich op bepaalde momenten soms onverwachts bij je aandienen omdat je de kracht van dit dier nog niet gebruikt en het tijd is het te ontwikkelen, of als je deze kracht al hebt: het sterker te maken en beter te leren gebruiken. Een krachtdier kan zich zelf aan je tonen, of je kunt er naar opzoek gaan in een ritueel.

Het krachtdier is verbonden met de onderste drie chakra’s van je lichaam; je daadwerkelijke levenskracht, je kracht om te leven en te overleven. Het heeft dus te maken met voortplanting, schepping en creatie.

Het is fijn als je weet wat jouw krachtdier is en waar het voor staat. Je kunt je krachtdier altijd om hulp vragen als dat nodig is.

Ik heb op deze site een lijst met een aantal dieren en de basisbetekenis. Een erg goed boek over krachtdieren is dat van Ted Andrews: “de mythische kracht van dieren”.

Voor een overzicht van enkele krachtdieren lees hier meer.

Geïnteresseerd?

Je bent van harte welkom
om in een gesprek te bezien
of het voor jou ook een idee is
om een sessie te krijgen!

Weet jij al wat jouw krachtdier is?
En wat het eigenlijk voor je doet?
Neem contact op voor een sessie!

© Sjamaan in Hengelo