Telefoon: 074 785 02 05 / 06 33 701 244 E-mail: info@sjamaanhengelo.nl

De praktijk

Een sessie kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van de vraag en de situatie van degene die komt.
In alle sessies zal ik de energie vrijmaken, die vast is blijven zitten en die energie vervolgens transformeren in kracht en licht, op zo’n manier dat de ziel kan helen.
We bespreken samen waar je behoefte aan hebt en wat voor soort vragen er zijn. Voorafgaand aan elke sessie vertel ik je altijd uitgebreid wat er precies gebeurt en hoe alles in zijn werk gaat. Naderhand doe ik verslag wat er gebeurd is. Tijdens de sessie hoef je zelf niets te doen, alleen ontspannen te liggen of te zitten.
Als je komt voor een sessie word je gevraagd het geld, een bloem, een lint en een klein offer van eten mee te nemen; verder s.v.p. 24 uur voorafgaand en na de sessie geen alcohol o.i.d. gebruiken.De offers worden in de tuin gebracht na afloop.

Hou bij het maken van een afspraak rekening met een wachttijd van 2 - 3 weken, afhankelijk van hoe druk het in de praktijk is.

Vergoeding en tarieven

In andere culturen is het normaal dat degene die komt voor vragen of genezing iets substantieels geeft wat de sjamaan nodig heeft om in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien en de taken als sjamaan uit te kunnen blijven oefenen. Dus een nieuw visnet bijvoorbeeld. In onze cultuur wordt een geldbedrag gevraagd als tegenprestatie om dit werk te kunnen doen.

Het tarief voor een sessie is € 95,00 per uur. Mocht je eerst een kennismakingsgesprek willen dan zijn de kosten daarvan € 70,00.

De sjamanistische mediumsessie en de krachtsessie zijn grote en lange sessies. In de krachtsessie, die uit meerdere delen bestaat, wordt opgelost en aangevuld wat normaliter in meerdere lichaamsgerichte behandelingen niet tot stand kan komen. Deze sessies duren 4 uur; de kosten zijn € 195,00.

Als lichaamsgericht therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging SBLP, waarbij kosten grotendeels of helemaal vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering, (natuurgeneeswijzen, alternatieve behandelingen).  Verder is de praktijk geregistreerd ijs de RBCZ, dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert.

Je eigen risico wordt daar NIET bij aangesproken.

Mocht je geen verzekering hebben of de kosten zijn te hoog, overleg dan met mij.

Aan huis 

Binnen een straal van 15 kilometer vanaf Hengelo (O) reken ik geen reistijd. Daarbuiten zijn de kosten voor de reistijd € 25 per uur of een gedeelte hiervan. Reiskosten voor elke sessie buiten de praktijk: € 0,30 per kilometer.

Voorwaarden en annuleren

Een behandeling die uiterlijk 24 uur van te voren, telefonisch of per email is geannuleerd, wordt niet in rekening gebracht. Bij het annuleren van een afspraak binnen deze 24 uur, of het niet (kunnen) nakomen ervan, wordt deze wel in rekening gebracht.

Geïnteresseerd?

Je bent van harte welkom om in een gesprek te bezien of het voor jou een idee is om een sessie te krijgen. Ik ben naast sjamaan ook lichaamsgericht therapeut; het kan heel goed zijn dat een andere werkwijze voor jou beter werkt. Kijk ook op mijn andere website: www.persephone-therapie.nl.

Geïnteresseerd?

Je bent van harte welkom
om in een gesprek te bezien
of het voor jou ook een idee is
om een sessie te krijgen!

Weet jij al wat jouw krachtdier is?
En wat het eigenlijk voor je doet?
Neem contact op voor een sessie!

© Sjamaan in Hengelo