Telefoon: 074 785 02 05 / 06 33 701 244 E-mail: info@sjamaanhengelo.nl

Betekenis van Krachtdieren

Krachtdieren zijn eigenlijk beschermgeesten in de vorm van dieren. Je krachtdier staat voor je eigen levenskracht gedurende je leven.

Iedereen heeft dus levenslang één dier als helper, beschermer en begeleider. In veel opzichten is ons eigen krachtdier de drager van onze persoonlijke kracht, die die kracht ook voor ons bewaart. Krachtdieren zijn machtige bondgenoten, die ons helpen als we hulp nodig hebben. Een krachtdier kiest jou uit, je kunt niet zelf een dier kiezen.

Zie voor meer uitleg over krachtdieren:  Sessie - opsporen krachtdier

Lijst van dieren

Aalscholver: Groei door introspectie, kennis van de voorouders
Alligator en Krokodil: Oer-energieën van geboorte, moederschap en initiatie, overlevingskracht
Amerikaanse goudvink: Bewustwording van natuurgeesten
Antilope: Geestelijke snelheid en aanpassingsvermogen, gratie, onschuld
Arend / Adelaar: Verlichting van de geest, heling en schepping, kracht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, verbonden met Great Spirit
Beer: Bewustwording van de krachten van het onbewuste, genezing, zelfkennis, kracht, betrouwbaarheid, bescherming
Bever: Het bouwen aan dromen, samenwerking, harde werker
Bij: Vruchtbaarheid en levensnectar, samenwerking, sociale instelling, verzamelen, organiseren
Bizon (buffel): Overvloed dankzij de juiste handeling, welvaart, kalmte
Blauwe gaai: Het juist aanwenden van macht
Boomklever: Aarden van geloof en hogere wijsheid
Buffel (bizon): Overvloed dankzij de juiste handeling en het juiste gebed
Coyote: Wijsheid en dwaasheid, balans
Das: Moedige zelfexpressie en onafhankelijkheid - hoeder van vertellingen, structuur, vasthouden, slimheid
Dolfijn: De toverkracht van ademhaling en geluid, initiatiefnemers, nieuwsgierig, speelsheid, plezier, communicatie, vrolijkheid, levenskracht
Duif: Vrouwelijke energieën: vrede, moederschap en profetie; terugkeer naar de liefde en veiligheid van het thuis, vruchtbaarheid, vrede
Eekhoorn: Activiteit en voorbereid zijn, opmerkzaamheid, sociaal gevoel, speelsheid, energie, vertrouwen
Eend: Bescherming, emotionele rust, luisteren naar je instinct
Egel: Zelfbehoud, onschuld
Ekster: Het juiste gebruik van intelligentie, beschermgeesten, occulte en metafysische kennis
Eland: Trots, majestueus, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, overleving
Ezel: Wijsheid en nederigheid, intelligentie
Fazant: Vruchtbaarheid en seksualiteit
Forel: In balans zijn met je emoties
Fuut: Elegantie, melancholie, uitdrukking van diepe gevoelens door dans
Gans: De roep van het zoeken en reizen naar legendarische plaatsen, waakzaamheid, gemeenschap, welsprekendheid, brenger van goed nieuws, kennis
Geit: Flexibiliteit, doorzettingsvermogen, krachtig
Gems (sneeuwgeit): Standvastigheid en naar nieuwe hoogte streven
Gier: Purificatie - dood en wedergeboorte - nieuwe visie
Gierzwaluw: Snelheid en wendbaarheid op de grote queeste - speeksel als magisch elixer
Giraffe: Verziendheid, hogere intuïtie, overzicht
Gordeldier: Bescherming, veiligheid
Haai: Ouderlingen, overleven, strijder
Haan: Seksualiteit, waakzaamheid en herrijzenis, nieuw begin, hoop
Haas (konijn): Vruchtbaarheid en nieuw leven, vertrouwen, moederinstinct, geloof, verzorging, geluk
Hagedis: Subtiele waarneming, loslaten, ontwijken, kalmte, veiligheid, subtiliteit
Havik: Visionaire gaven en bescherming, concentratie, oplettendheid, waarheid, overzicht, besef, kracht
Hert: Zachtaardigheid en onschuld, de lokroep van nieuwe avonturen, vriendelijkheid, camouflage, onschuld, gevoel, liefde, gratie
Hond: Trouw en bescherming
Huiszwaluw: Fortuin en vrede in de gemeenschap
IJsvogel: Nieuwe warmte, zonneschijn, voorspoed en liefde
Jaguar: Wijsheid, concentratie, kracht, moed, snelheid
Kalkoen: Gedeelde zegeningen en oogst, overvloed, delen, moedig 
Kameleon: Helderziendheid en auragevoeligheid, kunnen veranderen
Kanarie: Toverkracht van zang en stem
Kardinaal: Hernieuwde levenslust door bewustwording van de eigen waarde
Kat: Mysterie, magie en onafhankelijkheid
Kauw: Trouw, aanpassingsvermogen, overleven
Kever: Herrijzenis, bescherming en verandering
Kikker: Transformatie door water en geluid, vrede, emotioneel genezen, plezier, transformatie, evolutie, verbonden met de genezingsceremonie van het water
Kip: Vruchtbaarheid en opoffering, nieuw begin, wederopstanding, seksualiteit, hoop
Koe: Vruchtbaarheid, moeder- of vaderschap, banden met vorige levens, genieten van het leven
Koekoek: Aankondiging van een lotswending, snelheid, waakzaamheid
Kolibrie: Onuitputtelijke vreugde en levensnectar, schoonheid, waakzaamheid, geluk, boodschapper
Konijn  zie haas
Korhoen: Magisch dansen en trommelen
Kraai: De geheime magie der schepping roept, raad, wijsheid, magie, beschermer van heilige wetten
Kraanvogel: Een lang leven en scheppen door concentratie, balans, gratie, schoonheid
Krokodil en alligator: Oer-energieën van geboorte, moederschap en initiatie, overleving, kracht, gulzigheid
Kwartel: Voeding en bescherming van de groep
Lam: Onschuld
Libelle en waterjuffer: Beweeglijkheid, alertheid, de toverkracht van het licht, bovenaards, etherische schoonheid
Lieveheersbeestje: Vertrouwen, plezier, geluk
Leeuw: Assertie van het vrouwelijke en macht van de vrouwelijke zon, kracht, trots, wilskracht, leider, familiegeest
Luipaard: Zie verderop bij 'Sneeuwluipaard'. Kijk ook onder 'Panter'.
Lynx: Geheimen en het zien van het verborgene en onzichtbare, waarheid zien
Mantis: De macht der stilte, grote sprongen vooruit
Meerkoet: Bescherming van het territorium, afzondering, eenzaamheid
Meeuw (zilver-/zeemeeuw): Verantwoordelijk gedrag en subtiele communicatie
Merel: De energieën van moeder natuur begrijpen
Mier: IJver, orde en discipline, teamgeest
Mol: Houder en drager van het onderbewustzijn
Muis: Aandacht voor het detail, onschuldig, vertrouwen, geloof, balans van kleine dingen
Mus: Bewustwording en zegevieren van de volksadel
Neushoorn: Oer-wijsheid
Olifant: Oermacht en oerkracht, koninklijkheid, geheugen, samenwerking, moederlijk
Ooievaar: Geboorte en ongesproken communicatie, beginnend leven, ouderschap
Orka: Fantasie, oerkracht, geduld
Otter: Plezier, speelsheid en samen delen, samenwerking, nieuwsgierigheid
Paard: Reizen, toverkracht en vrijheid, stabiliteit, zachtmoedigheid, kracht
Pad: Herkenning van de schoonheid in huiselijke dingen
Panter: De eigen ware macht opeisen, moed, meedogenloosheid, spieren, kracht
Papegaai: Zonneschijn en genezing door kleuren en licht, imiteren, diplomatie
Pauw: Wederopstanding en wijze visie (oplettendheid), zelfvertrouwen, trots, schoonheid, arrogantie
Pelikaan: Hernieuwde veerkracht en onbaatzuchtigheid, overvloed, plezier, gulheid
Pestvogel: Zachtmoedigheid en hoffelijkheid
Pinguïn: Lucide dromen en astrale projectie
Poema: De eigen macht laten gelden, kracht, exclusiviteit
Raaf: Magie, metamorfose en schepping, innerlijke reizen, dromen
Ram (dikhoornschaap): Streven naar een nieuw begin, kracht, vastberadenheid, onvoorzichtig
Rat: Succes, rusteloosheid en geslepenheid, schranderheid
Reiger: Agressieve zelfbeschikking en onafhankelijkheid, intuitie, organiserend
Rode lynx: Stilzwijgen en geheimen
Roodborstlijster: Verspreiding van nieuwe groei
Salamander: Hulp van buitenaf en ongekende inspiratie, zuivering, moed, herboren
Schaap: Streven naar een nieuw begin, bereiken van nieuwe hoogten
Schildpad: Moederschap, hoge ouderdom, herkennen van kansen, liefde, bescherming, gezondheid, kennis, aardkracht
Schorpioen: Verdediging, zelfbescherming, scherp, gevaarlijk
Slak: Reiniging, loslaten
Slang: Wedergeboorte, herrijzenis, initiatie en wijsheid, metamorfose, geneeskunde, de stroom van het leven, mysterie en kracht
Sneeuwluipaard: Uitbannen van demonen en spoken en hernieuwde visie en vitaliteit, kracht, waakzaam, scherp zijn
Specht: Ritme als toverkracht en onderscheidingsvermogen, doorzettingsvermogen, de specht pikt en pikt net zolang tot er iemand op zijn kloppen reageert.Het is nu tijd om wakker te worden, om te luisteren naar het bericht wat je gebracht wordt.
Spin: Creativiteit en het weven van het lot, verbinding, ijverig, doorzetter, talent
Spotlijster: Het eigen magische lied (zielendoel) vinden en bewustwording van aangeboren vermogens
Spreeuw: Gedrag en etiquette in de groep
Sprinkhaan: Griezelige sprongen voorwaarts
Stier: Vruchtbaarheid, rustig doorgaan, werkzaamheid, geduld
Stinkdier: Sensualiteit, respect en zelfachting, geheim, vermomming
Struisvogel: Aarding
Tijger: Passie, kracht, devotie en sensualiteit, kracht, moed, doorzetter, schoonheid, loyaliteit
Uil: Het mysterie der magie, omens, stilzwijgende wijsheid en zien in de nacht, schaduw, vooruitziende blik, kennis
Varken: Diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid
Vink: Variatie en veelsoortigheid
Vis: Verbindt met gevoel, intuïtie en wijsheid in je. Is bijna altijd een toename van paranormale vermogens, water, vruchtbaarheid, rijkdom
Vleermuis: Transfiguratie en initiatie, verandering, inzicht, intuïtie, gezondheid, welvaart, deugd, ouderdom
Vlinder: Transmutatie en vreugdedans, balans, gratie, oud symbool voor de ziel
Vos: Vrouwelijke magie: camouflage, metamorfose en onzichtbaarheid, sluwheid, ontwijking, onzichtbaarheid, discretie
Walvis: Schepping, toverkracht van het lied, toegang tot innerlijke diepten, creativiteit, inspiratie, familie, intuïtie
Waterjuffer: zie libelle
Wapitihert: kracht en edelheid, volharding, inspiratie, waakzaamheid, een lang en rijk leven
Wasbeer: Humor, overleven, reiniging, dubbelzinnigheid, nieuwsgierigheid, sluwheid, privacy
Wezel: Sluwe en heimelijke omsingeling en/of jacht
Wielewaal: Het weven van nieuwe zonneschijn
Winterkoning: Vindingrijkheid en moed
Wolf: Bescherming, rituelen, loyaliteit en geest, aardse wijsheid
Zalm: Vastberadenheid, verandering
Zeeleeuw en zeehond: Actieve verbeelding, creativiteit en lucide dromen
Zeemeeuw: zorgeloos, vrijheid, overzicht, aarde, wind en water
Zwaan: Bewustwording van de ware schoonheid en macht van het zelf, elegantie, koesterend, moederlijk, vrouwelijke gratie, inspiratie
Zwaardwalvis: fantasie, oerkracht, geduld
Zwaluw: bescherming van en warmte voor het thuis en het juiste perspectief, geest van de lucht, brenger ban lente en geluk
Zwijn: zie varken

Geïnteresseerd?

Je bent van harte welkom
om in een gesprek te bezien
of het voor jou ook een idee is
om een sessie te krijgen!

Weet jij al wat jouw krachtdier is?
En wat het eigenlijk voor je doet?
Neem contact op voor een sessie!

© Sjamaan in Hengelo